יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | שבת

מלאכה שאינה צריכה

פתיחה ומקורות

שבוע טוב,
השבוע אנו מתחילים להיכנס לעובי הקורה. העיון במונח 'מלאכה' בפסוקי התורה, מוביל להבנה כי לא מדובר בפעולה או בתנודה של האדם אלא איסור המלאכה הינו דבר ספציפי ומדוייק. כך מובן המעבר משביתת האדם "שבו איש תחתיו - אם תשיב משבת רגלך" לאיסור המלאכה של האדם בעולם - מלאכה יצרנית הנלמד מבריאה או משכן. 
המונח המוכר "מלאכת מחשבת אסרה תורה" או במושגיו העוטפים את דיני שבת: "אינו מתכוון", פסיק רישיה\רישא, מתעסק, מלאכה שאינה צריכה לגופא\ה וכו', מחדד את היות המלאכה מעשה שהאדם עושה - מי שהוקדמה מחשבה ליצירתו.

בשבועיים בקרובים נכיר בצורה יותר מעמיקה את מונחי מלאכת מחשבת ועקרונותיו, אך לא נרד לכלל הפרטים הנוגעים במלאכות רבות. בהמשך, נעשה זאת בתוך כדי לימוד כל מלאכה ומלאכה (כאשר לאחר לימוד זה כבר נהיה "מחודדים" לגבי המושגים). לאחר סיום כל המלאכות נחזור להגדיר מושגים אלו עד רמת ההלכה והפרטים.

דפי המקורות המצורפים:
דף מקרה בוחן - נועד לחדד את הלימוד סביב שאלה פסיקתית בת ימנו - ניתן לעיין רק בשאלה!!

דפי המקורות המצורפים:

1. דף המקורות המרכזי - מכיל את המקורות עצמם ושאלות הכוונה. זהו הדף של שלד הלימוד הבסיסי המיועד לכולם להספק השבועי. 

2. דף הרחבה - נועד לאפשר למעוניינים לימוד בתוך הספרים עצמם או הרחבה במקורות רבים נוספים (אין להבהל - לא אמורים להספיקם- גם בהם יש הדגשת מקורות מרכזיים).

3. דף מקרה בוחן - נועד לחדד את הלימוד סביב שאלה פסיקתית בת ימינו, כאשר מתוך הירידה לפסים מעשיים מתחדדת גם ההבנה העיונית.

קבצים להורדה