יחידה לדוגמא | איסור והיתר

סיכום דיני הרחקות בשר וחלב

סיכום

שיעור ווירטואלי לפתיחת שבוע הסיכום


שיעור תשובה על שאלת רבנות לדוגמא מסימן פט

שיעור סיכום מהגמרות ראשונים ועד רצף סעיפי השולחן ערוך
חלק 1

חלק 2

חלק 3

קבצים להורדה
No items found.