יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | נידה

צבע הדם

פתיחה

צבע הדם - בין דם לדם
לא כל דם אוסר, האיסור מהתורה מצביע על דם שהינו חלק מתהליך ספיציפי בגוף האישה, בספרים דברים אומרת התורה "כי יפלא ממך דבר בין דם לדם בין דין לדין..." גיצד ניתן להבדיל בין דם אסור לדם מותר?  בפסוקי התורה בפרשיית הזב והנידה כתוב -  "דם יהיה" האם ניתן לזהות ולהבדיל בין הדמים?

הקדמה:  אנו עוברים ליסוד השני בהבנת העקרון של הדם האסור מהתורה, כפי שהצגנו מדובר על התרחשות טבעית בגוף האישה, היסוד הבא העוסק בצבע הדם, מחדד אף הוא את הדבר – לא כל מראה דמי היוצא מגוף האישה  אוסר, גוונים שונים לדימומים שונים, ומן התורה רק 4\5 גוונים אוסרים. כוונת הדין אינו להבדיל בין דם למראה אחר אלא קודם כל מהתורה להבהיר כי לא כל דימום אוסר וכי לגוון ולצבע ישנה שייכות בהצגת הסיבה וההתרחשות בעיתיה יוצא דם.

גם בנושא זה יש מעבר מדין התורה לימנו, במובן מסויים אף יותר מכך, המעבר שחל בנושא זה  בהקשר של בקיאות ביכולת לזהות את הדם האסור והמותר בגווניו, יכולת שפחתה והיוותה  אחד המרכיבים המרכזיים לתהליך בין דין התורה לימנו כפי שראינו בחומרת רבי ורבי זירא.
קבצים להורדה
No items found.