יחידה לדוגמא | איסור והיתר

דיני הרחקות בגמרות ובראשונים

מבוא

בחלק זה נתמקד בלימוד הגמרא המרכזית והראשונים עליה, ניתוח המחלוקת בין הראשונים בדין ההמתנה בין בשר וחלב לאור המקורות האמוראים והתנאיים בדין.

בלימוד זה נשלב בין הבנת דרכי ניתוח ולימוד עיוניים לבין כלי הכרעה ופסיקה בראשונים.

1. נסה להבין מתוך קריאת הסוגיא מהיכן צומחת המחלוקת הגדולה האם צריך הפרדה פיזית של קינוח והדחה או שמא המתנה משמעותית של שעות בין בשר לחלב.
2. נסה לקרוא את כל הסוגיא לפי הגישות השונות וכיצד כל דרך מתמודדת עם הגישות השונות.​
קבצים להורדה
No items found.