יחידה לדוגמא | עיון פסיקה והלכה | שבת

איסור המלאכה בין יום טוב לשבת

פתיחה ומקורות

השבת והמועדות - איסור המלאכה בין יו"ט לשבת

המעיין בתורה בדייקנות מגלה כי יש הבדל מהותי בין דיני בין שבת לימים טובים, המוכר לכל "אין בין שבת ליום טוב אלא אוכל נפש בלבד". הבדל זה מעצב את התודעה של האדם בימנו. אולם רבים אינו מכירים היקפו של מושג זה, וכן את העקרון העומד מאחוריו, כי ישנה גם כן מהות שונה שבעיתייה הותר אוכל נפש ביום טוב. המושג בתורה לאיסור המלאכה בשבת שונה מיום טוב, ביום טוב הגדירה התורה זו במילים "מלאכת עבודה" ואילו בשבת איסור כולל "כל מלאכה".

ביחידה זו נבין עד כמה דיוק זה יורד עד רמת ההלכה למעשה, ומחדד את ההבנה לגבי ההבדל בין איסור המלאכה בשבת היונק מבריאה ומשכן לבין איסור המועדות.


מצורפים מספר רב של דפי מקורות: דף אחד הינו שלד הלימוד המרכזי לכולם - דף המקורות המרכזי, כל שאר הדפים הינם להרחבה. 

 

קבצים להורדה