בית מדרש מהבית | מקוואות | השער למבחני רבנות

4 - בין מעיין למקווה

לימוד

השבוע אנו לומדים את סעיפים י-ד.

בסעיפים אלו אנו פוגשים את היחס בין מעין למקווה ומה קורה כשהם מתערבים.

ישנם מצבים בהם מקור מים יקבל חלק מדיני מעיין וחלק מדיני המקווה.

א. נסו ליצור "עץ מקורות" - תהליך השתלשלות הדין מהתנאים לפסיקה(הדין בתנאים ואם יש באמוראים, מחלוקת הראשונים וההכרעה בפסיקה).
ב. האם אתם רואים איזשהו עקרון החורז את הדינים?

קבצים להורדה
No items found.