בית מדרש מהבית | מהגמרא בבבא קמא להנחיות המדינה במשבר הקורונה